Omschrijving

Stichting Werkgroep Oud-America

Bij het maken van de website van Stichting Werkgroep Oud-America lag de nadruk vooral op de indeling en het overzicht van de website. Veel informatie moest vertaald worden vanuit het fysieke archief naar een ‘online’ archief. Een flinke klus waarbij de vormgeving minder van belang was. Uiteraard heb ik ernaar gestreefd om uitstraling en inhoud maximaal op elkaar af te stemmen.